A A A

Fiškálna tlačiareň FT4000/TSP650

Fiškálne tlačiarne a pokladnice

Cena:684.00EUR

Fiskálna tlačiareň FT4000/TSP650 obsahuje
- termo tlačiareň STAR TSP650
- zákaznícky displej 2x16 znakov s variabilným umiestnením
- fiskálny modul so vstavanou elektronickou páskou
na 100 000 dokladov
- fiskálnu pamäť s kapacitou 2500 denných uzávierok
- klávesnicu na jednoduchú tlač denných, prehľadových uzávierok
a kópií pokladničných dokladov

Spoľahlivá a výkonná termotlačiareň pre nasadenie
v exponovaných prevádzkach pre rôzne aplikácie.
Tlačiareň umožňuje tlač čiarových kódov a grafickej hlavičky.
Pre zákazníka je k dispozícii bezplatný softvér elektronická páska na archiváciu, prezeranie a tlač pokladničných dokladov a denných uzávierok.
Ak nemá nadradená aplikácia zatiaľ zaintegrovanú podporu legislatívnych požiadaviek zákona 289/2008 Z.z, na vystavenie pokladničných a ostatných dokladov sa môže použiť jednoduchá pokladnica, ktorá je súčasťou softvéru tlačový manažér.
Stavové LED diódy na prednom paneli informujú o prevádzkovom stave tlačiarne a slúžia na rýchlu detekciu stavu tlačiarne. Otváranie pokladničnej zásuvky a automatický orez dokladu je samozrejmosťou.
Tlačiareň umožňuje tlač dokladov na širokú aj úzku pásku.
Rychlosť tlače: 150mm/s.
Šírka papiera 80mm, alebo 58mm nastaviteľné priehradkov.
Rychlosť tlače: 4 riadkov/s.
Šírka papiera 76 alebo 58 mm nastaviteľné priehradkov.
Priemer kotúča: max. 83mm.

Fiskálny kit FT4000/TSP650 slúži na dofiskalizovanie existujúcej tlačiarne STAR TSP650 u zákazníka.